Trang chủ Sơmi Rơmooc Sơmi Rơmóoc Xương 40 Feet 2 Trục
    mooc-xuong-20f-3-truc18

Sơmi Rơmóoc Xương 40 Feet 2 Trục

Giá: Liên hệ

Sơ Mi Rơ Mooc Xương 40F 3 trục với kích thước (mm) 12.380 x 2.500 x 1.530 tải trọng 27.200 Kg (Tổng tải trọng 32.080 Kg) thích hợp khi sử dụng để chở hàng hàng hóa với tải trọng lớn.

  • Giới thiệu

  • Thông số kỹ thuật

  • Liên hệ

Sơ Mi Rơ Mooc Xương 40F 3 trục với kích thước (mm) 12.380 x 2.500 x 1.530 tải trọng 27.200 Kg (Tổng tải trọng 32.080 Kg) thích hợp khi sử dụng để chở hàng hàng hóa với tải trọng lớn.

Sơmi Rơmóoc Xương 40 Feet 2 Trục
Nhãn hiệu  :  KCT TS E42-XA-01
Kích Thước
Tổng chiều dài  : 12,380 mm
Tổng chiều rộng  : 2,500 mm
Tổng chiều cao  : 1,530 mm
Vị trí chốt kéo  : 1000 mm
Chiều dài cơ sở  8900+1310 mm

                      

Phân bố tải trọng
Tự trọng   : 4,880 kg
Tải trọng    : 27,200kg
Tổng tải trọng    : 32,080 kg
Cấu Trúc
Dầm chính  I ñuùc 457x152x13,3x8,1 mm
Ac kéo  2”, JOST, KW1010 
Chân chống : Heä thoáng ñieàu khieån baèng tay 2 toác ñoä (FUWA)-FW 28002
Trục  HJ 13Taán
Búp sen  T30/30         
Hệ thống phanh  : Hệ thống phanh 2 đường hơi
Vỏ : 11.00-20
Mâm  : 8.00V-20, 10 lỗ
Sơn  : Phun bi, sơn lót, sơn phủ

Sơmi Rơmóoc Xương 40 Feet 2 Trục
Nhãn hiệu  :  KCT TS E42-XA-01
Kích Thước
Tổng chiều dài  : 12,380 mm
Tổng chiều rộng  : 2,500 mm
Tổng chiều cao  : 1,530 mm
Vị trí chốt kéo  : 1000 mm
Chiều dài cơ sở  8900+1310 mm

                      

Phân bố tải trọng
Tự trọng   : 4,880 kg
Tải trọng    : 27,200kg
Tổng tải trọng    : 32,080 kg
Cấu Trúc
Dầm chính  I ñuùc 457x152x13,3x8,1 mm
Ac kéo  2”, JOST, KW1010 
Chân chống : Heä thoáng ñieàu khieån baèng tay 2 toác ñoä (FUWA)-FW 28002
Trục  HJ 13Taán
Búp sen  T30/30         
Hệ thống phanh  : Hệ thống phanh 2 đường hơi
Vỏ : 11.00-20
Mâm  : 8.00V-20, 10 lỗ
Sơn  : Phun bi, sơn lót, sơn phủ


form lien he