CTY Ô TÔ PHÚ MẪN Ô TÔ PHÚ MẪN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Từ 5 tấn - dưới 10 tấn

Xe tải Faw 7.3 tấn

595.000.000 VNĐ